Mijn olie heeft een beige kleur en klontert?

Er is een overmaat aan vocht (water) aanwezig in de olie. Tot 3%  kan een olie water gebonden houden zonder merkbare of nadelige invloeden. Bij overschrijden van dit volume zal er een emulsiewerking ontstaan waarbij het water een melkachtige binding met de olie vormt. De antiroest additieven zullen niet meer voldoende werken en het water kan zich afzetten in bepaalde delen van de machine waar roest en oxidatie zal optreden.
Om zeker te zijn dat er zich water in de olie bevind kan men een soeplepel olie opwarmen met een kaarsvlam. Na en korte tijd zullen er zich spetters boven het oppervlak voordoen. Dit is het hete water die opborrelt uit de olie. Nadien zal men een zuivere olie over houden. (het water heeft zich ontbonden en is verdampt)
Het is van belang de oorzaak van het water insijpelen op te zoeken.

Naar het FAQ overzicht