Mag ik gebruikte olie zomaar weggieten?

Neen!

Gebruikte oliën bevatten schadelijke afvalstoffen die biologisch niet afbreken in de natuur. De afvalstoffen dringen tot diep in de bodem waar ze het grondwater kunnen vervuilen. Via de riolering weggieten vervuilt de oppervlaktewateren en waterzuiveringinstallaties. Zelfs zeer kleine hoeveelheden gebruikte olieresten in water veroorzaken op termijn gezondheidsproblemen. Help zorg dragen voor het leven, voorkom bezoedeling van het milieu door de gebruikte oliën via het containerpark of door een olieafhaler te laten verwerken.

Naar het FAQ overzicht