Hoeveel olie mag ik op voorraad hebben?

Volgens Rubriek 17.3.7 van Vlarem is het toegelaten om vanaf 200 liter, met melding aan de plaatselijke milieudienst, machineoliën op voorraad te houden met een vlampunt boven 100°C
Praktisch alle smeeroliën voor het onderhoud van landbouwmachines vallen onder deze reglementering en kunnen gestockeerd worden onder de algemene geldende milieuvoorschriften.
- In een overdekte en voldoende verluchte ruimte.
- Losse vaten geplaatst op opvangbakken om lekkage in de grond te vermijden
- Tanks dubbelwandig voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie
- Meer informatie kan verkregen worden bij de plaatselijke milieudienst.

Naar het FAQ overzicht