Kan ik een andere oliedikte toevoegen?

Bij het verversen kan u een andere viscositeit gebruiken op voorwaarde dat deze dikte door de constructeur toegelaten is. Bij koude kan een dunnere olie gebruikt worden, bij warme omstandigheden kan een dikkere olie gebruikt worden.
Opgelet : soms wordt bij teveel olieverbruik of drukverlies overgestapt op een dikkere olie om dit verbruik tegen te gaan of de oliedruk opnieuw op peil te krijgen. Voorbeeld in oudere motoren en hydraulische kringen waar de druk verminderd is. Indien de constructeur de dikkere olie niet voorschrijft kan er inwendige extra slijtage optreden doordat de olie niet snel genoeg en in voldoende mate tussen bepaalde onderdelen vloeit waardoor er schade op deze punten kan optreden.
Vervangen van versleten pompen, onderdelen of dichtingen kan een oplossing bieden.

Naar het FAQ overzicht