Wat is Valorlub?

Valorlub is een door de wetgever vastgelegde bijdragekost voor vergoeding van de inzameling en verwerking van afvaloliën op de containerparken. 
Het is de bedoeling om de gebruikers te sensibiliseren correct om te gaan met hun gebruikte oliën. Hoe groter het volume heringeleverde afvalolien is, des te lager word de bijdrage in de toekomst.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en industriële verpakking.
Motorolien tot verpakking van 30 liter zijn commercieel waarop er een Valorlub bijdrage verrekend wordt van 0,20 euro/lt
Op alle andere oliën en motorolie verpakkingen word een bijdrage van 0.01 euro/lt verrekend

Alle informatie betreffende afvalolie kan worden geraadpleegd via : www.valorlub.be

Naar het FAQ overzicht